Heute Neu: 392 | verkauft: 684
c
Friesen Stute 4 Jahre 160 cm Rappe
1 Video

DAENERYS VAN SCARPA (DAY)

Inseratstyp: Verkaufspferd
Inserats-ID: 2989591
Einstelldatum: 19.06.2022
Inseratsaufrufe: 6481
Inserat gemerkt: 83
26.500 $
~ 25.396 €
Merken
Drucken
r Beanstanden

Weitere InformationenDie großen und majestätischen Friesen kommen aus der Provinz Friesland in den Niederlanden. Sie dienten den Königshäusern Europas viele Jahre als stattliche Kutschpferde, doch im 19. Jahrhundert wurde die Zucht der schwarzen Perlen vernachlässigt und die Friesen kamen aus der Mode. Mit nur noch 4 Zu ... Mehr zur Pferderasse Friesen
DAY DREAM
Friesen
Warmblut
Stute
4 Jahre
160 cm
Rappe
Dressur
Ausbildungsstand: 1st Level ~ A
Freizeit
Koninklijk Warmbloed Paardenstamboek Nederland

Beschreibung

Deutsch
 • Englisch
 • Spanisch
 • Französisch
 • Italienisch
 • Niederländisch
 • Polnisch
 • Schwedisch
 • Deutsch
 • Russisch
Dieser Text wurde automatisch übersetzt.
Dieser fantastische 5 Jahre alte PRE Wallach ist 1,73m groß. Er ist ein großartiges Pferd für jeden Reiter, der derzeit L1 Dressur macht. Ideal für Trail-Riding oder Wettkämpfe. Er ist süß, liebt es zu kuscheln, hat aber einen guten Verstand und ist bereit zu arbeiten, reagiert gut auf das Bein. Er gibt immer alles! Rufen Sie Bonnie unter 440-623-8195 Zelle mit Interesse an oder schreiben Sie eine SMS!
Day, is the softest ride, uncomplicated, not spooky, absolute Saint of a horse. She's easier to ride than my 18yo school master. She's fearless, and has this unbelievable willingness to please. 

From the time she was born I put a ton of time into her as she was to be my personal horse as my gelding is getting older. She is a true saint and a once in a lifetime horse, no matter the situation she has been in she's taken it in stride. She is one that will work for a more timid rider, but with the talent, movement and mind set that the sky is the limit for any rider. She's super smooth to ride and has a solid walk, trot, canter and is super responsive to what you're asking for. I have ridden all my life and can't say I have ever owned another horse with half the heart she has. She is just that one you can count on. Day learned to ride and drive in 3 months before coming back home. My first ride was a trail ride with her. Beside her brain she is beautiful, when she took the day end championship the judges referred to her as an exemplary representation of the Friesian horse. She competed against horses like Blyth Browns, Susan Porters and Danielle Piasciks, as a gangly yearling and clean sweeped the show. (She has also stood undefeated in open show halter classes among all breeds.) She's only gotten better since then, I truly believe she is as capable as any to pursue that day end title again if not higher. Her sister won the Florida inspection in 2015 while also was receiving 76% in materiale classes at usda rated shows and always received over 71% at training level shows. Another younger sister was reserve of the fillies the year day won her day end, so while Anne may have broken the full paper aspect on her line her foals have outperformed most mares. Her Dam, Anne is simply too tall at 17.1 hands, however she is breathtaking. Anne;s breeding stems from the same breeding line to the incredible Rimke H mare. Anne was bred by the Toonans. Anne'a line is Ster, Ster Pref, Ster Model Pref. Day has all of her basics down, she could go dressage or saddleseat as her line has produced competitive horses in both. Day has had a few months off as she was bred and produced an outstanding stud colt by Tsjalle. She foaled unassisted, took on the first try, and has had no issues. She is easy going in everything she does and always has been. 

If you are interested in finding a partner to fulfill all of your goals for the future, in addition to a great family horse or a Mare than can be a fantastic addition to your breeding program, then Day is the horse for you!

Call or text Bonnie at 440-623-8195 for more information
Dieser Text wurde automatisch übersetzt.
¡Esta fantástica yegua frisona deportiva de 3 años es del famoso Stallion Hessel aprobado! Ya tiene 16.1 manos de altura, muestra mucho talento con su gran movimiento y exhibe una buena mente. Jaime lo está haciendo muy bien con el trabajo de base, pronto se pondrá en marcha bajo el sillín y en el arnés. Si está buscando una yegua de doma fantástica, que también podría ser una gran adición a su programa de cría, ¡llame o envíe un mensaje de texto a Bonnie al 440-623-8195 celular con interés!
Dieser Text wurde automatisch übersetzt.
Sensible, sexy et doux! Ce Gelding de 4 ans va certainement faire fondre votre cœur. Il a un mouvement époustouflant, et du cerveau pour aller avec! Il est calme et facile ~ a été sur les sentiers, monté dans la circulation, et dans l’eau, un enfant de 10 ans peut profiter de le monter pour le plaisir et aussi en compétition!

Si vous êtes intéressé à trouver un partenaire pour atteindre tous vos objectifs pour l’avenir, en plus d’un grand cheval de famille, alors Howie est le poney pour vous.

Appelez ou envoyez un texto à Bonnie au 440-623-8195 pour plus d’informations
Dieser Text wurde automatisch übersetzt.
Questo fantastico Sport Friesian Mare di 3 anni è dal famoso stallone approvato Hessel! È già alta 16,1 mani, mostra molto talento con il suo grande movimento e mostra una buona mente. Jaime sta andando alla grande con il lavoro di base, presto sarà avviata sotto sella e in imbracatura. Se stai cercando una fantastica cavalla da dressage, che potrebbe anche essere una grande aggiunta al tuo programma di allevamento, chiama o invia un messaggio a Bonnie al 440-623-8195 cell con interesse!
Dieser Text wurde automatisch übersetzt.
Deze fantastische 5 jaar oude PRE Ruin is 1.73m Lang. Hij is een geweldig paard voor elke ruiter, momenteel doet hij L1 Dressuur. Geweldig voor trail-riding of concurreren. Hij is lief, houdt van knuffelen, maar heeft een goede geest en is bereid om te werken, reageert goed op het been. Hij geeft altijd alles! Bel of sms Bonnie op 440-623-8195 cel met interesse!
Dieser Text wurde automatisch übersetzt.
Dzień, to najdelikatniejsza jazda, nieskomplikowana, nie upiorna, absolutna święta konia. Jest łatwiejsza do jazdy niż mój 18-letni mistrz szkoły. Jest nieustraszona i ma tę niewiarygodną chęć zadowolenia. 

Od czasu, gdy się urodziła, włożyłem w nią mnóstwo czasu, ponieważ miała być moim osobistym koniem, ponieważ mój wałach się starzeje. Jest prawdziwą świętą i koniem raz w życiu, bez względu na sytuację, w której się znalazła, wzięła to w krok. Jest osobą, która będzie pracować dla bardziej nieśmiałego jeźdźca, ale z talentem, ruchem i nastawieniem, że niebo jest granicą dla każdego jeźdźca. Jest super gładka w jeździe i ma solidny spacer, kłus, galop i jest super responsywna na to, o co prosisz. Jeździłem przez całe życie i nie mogę powiedzieć, że kiedykolwiek miałem innego konia z połową serca, które ma. Ona jest właśnie tą, na którą możesz liczyć. Day nauczył się jeździć i jeździć w ciągu 3 miesięcy przed powrotem do domu. Moją pierwszą przejażdżką była przejażdżka szlakiem z nią. Poza swoim mózgiem jest piękna, kiedy wzięła udział w mistrzostwach na koniec dnia, sędziowie określili ją jako wzorową reprezentację konia fryzyjskiego. Rywalizowała z końmi takimi jak Blyth Browns, Susan Porters i Danielle Piasciks, jako gangsterska roczniak i czysta zamiatała pokaz. (Była również niepokonana w klasach otwartych halterów wśród wszystkich ras.) Od tego czasu jest tylko lepsza, naprawdę wierzę, że jest tak samo zdolna jak każdy, aby ponownie zdobyć tytuł na koniec dnia, jeśli nie wyższy. Jej siostra wygrała inspekcję na Florydzie w 2015 roku, a także otrzymywała 76% w klasach materiałowych na pokazach ocenianych przez USDA i zawsze otrzymywała ponad 71% na pokazach na poziomie treningowym. Inna młodsza siostra była rezerwą klaczek, dzień roku wygrał jej dzień, więc podczas gdy Anne mogła złamać pełny papierowy aspekt na swojej linii, jej źrebięta osiągnęły lepsze wyniki niż większość klaczy. Jej matka, Anne, jest po prostu zbyt wysoka na 17,1 rąk, jednak zapiera dech w piersiach. Hodowla Anne;s wywodzi się z tej samej linii hodowlanej do niesamowitej klaczy Rimke H. Anne została wyhodowana przez Toonans. Linia Anne'a to Ster, Ster Pref, Ster Model Pref. Day ma wszystkie swoje podstawy, może iść na ujeżdżenie lub siodło, ponieważ jej linia wyprodukowała konkurencyjne konie w obu. Day miała kilka miesięcy wolnego, ponieważ została wyhodowana i wyprodukowała wybitnego ogierka Tsjalle. Urodziła się bez pomocy, podjęła pierwszą próbę i nie miała żadnych problemów. Jest łatwa we wszystkim, co robi i zawsze była. 

Jeśli jesteś zainteresowany znalezieniem partnera, który spełni wszystkie Twoje cele na przyszłość, oprócz wspaniałego konia rodzinnego lub klaczy, który może być fantastycznym dodatkiem do Twojego programu hodowlanego, to Day jest koniem dla Ciebie!

Zadzwoń lub napisz do Bonnie pod numer 440-623-8195, aby uzyskać więcej informacji
Dieser Text wurde automatisch übersetzt.
Förnuftigt, sexigt och sött! Denna 4 år gamla valack kommer definitivt att smälta ditt hjärta. Han har fantastisk rörelse och hjärnor att gå med det! Han är lugn och lätt ~ har varit på stigar, ridit i trafiken och i vatten kan ett 10 år gammalt barn njuta av att rida honom för skojs skull och även i tävling!

Om du är intresserad av att hitta en partner för att uppfylla alla dina mål för framtiden, förutom en bra familjehäst så är Howie ponnyn för dig.

Ring eller sms:a Bonnie på 440-623-8195 för mer information

Dokumente

Abstammung

Anbieter

Black Friesian Imports LLC
E
OH 44023
USA

Kontakt zum Anbieter aufnehmen

* Diese Felder müssen ausgefüllt werden


Nachricht senden

Weitere Inserate des Anbieters

Senden via
9 n r
Black Friesian Imports LLC
E
OH 44023
USA
i