Heute Neu: 425 | verkauft: 659
c
Mecklenburger Warmblut Hengst Rotfuchs
1 Video
+6 Bilder

Semental Alazano cuatralbo careto

Inseratstyp: Deckhengste
Inserats-ID: 3322551
Einstelldatum: 20.09.2022
Inseratsaufrufe: 1123
Inserat gemerkt: 12
600 € (Decktaxe)
Basisanbieter
37006 Salamanaca
Spanien
9
+34 (0)62... anzeigen
 
Merken
Drucken
r Beanstanden

Weitere InformationenDie moderne Form des Mecklenburgers geht zurück auf Zuchtunternehmungen in der DDR, wobei die Rasse im internationalen Sport konkurrenzfähig gemacht werden sollte gegenüber den westdeutschen Rassen. Bisher reicht es aber noch nicht ganz an deren Erfolge heran. Die Rasse entstand nach Gründung des Ge ... Mehr zur Pferderasse Mecklenburger Warmblut

Semental Alazano cuatralbo careto


Mecklenburger Warmblut
Warmblut
Hengst
14 Jahre
179 cm
Rotfuchs
Dressur
Ausbildungsstand: Nivel intermedia 1 & 2 ~ S***
Platzierung: Nivel intermedia 1 & 2 ~ S***

Beschreibung

Englisch
 • Spanisch
 • Polnisch
 • Deutsch
 • Italienisch
 • Schwedisch
 • Niederländisch
 • Französisch
 • Englisch
 • Russisch
Dieser Text wurde automatisch übersetzt.
Meckelburg stallion imported from Germany

classified as an elite colt.

With a great offspring in all disciplines dressage lines, cowboy dressage lines with cross mares and jumping lines.

Very contrasting products that stand out in 1 place for their unbeatable character leaving the rider to squeeze them to the maximum. Then a great physique, powerful to be able to withstand the work of high competition, and curling the curl with a great morphological beauty of harmonic lines and by his hair, alazanes cuatralbos caretos

Origins dressage (elite)

Elevation; 179cm.

Stallions are offered for coverings 

Santano 
Alazano cuatralbo careto of 1.80cm 
with an unbeatable physique and character.
Hanoverian stallion very contrasted with many children competing in different disciplines 
Cowboy dressage and dressage, 
Special character that transmits 

Santano JB 
Alazano cuatralbo careto 
with 3 years measures 1.74cm a very powerful physique shorter than the father, rump more fallen, powerful backs, and one very good movements for dressage 
3-year-old foal already with his first children painting very well 
Alazano cuatralbo careto 

Sudan JB 
Alazano Cuatralbo Careto sabino.
of only two years that we will begin to cover with the 
height 1.60
Crossing for cowgirl mother of pra with Hanoverian more harmonious and small for lovers of the cowgirl 
Alazano Cuatralbo Careto 

Dream JB 
New foal 
Alazano cuatralbo, careto, Grupa nevada, which joins the stop for March 2023
son of Santano with a physique and movement of the specials 
a single layer snowy rump quadroud careto 
With a very powerful physique 

Www.javierbolao.es 

Father: Sancisco x Sandro Hit x Rohdiamant

Mother: Donnerhall origins
Semental Meckelburg importado de Alemania

clasificado como potro de elite.

Con una gran descendencia en todas las disciplinas líneas de doma clásica, líneas de doma vaquera con yeguas cruzadas y líneas de salto.

Muy contrastados productos que destacan en 1 lugar por su carácter inmejorable dejando al jinete exprimirlos al máximo. Después un gran físico, potentes para poder soportar el trabajo de alta competición, y rizando el rizo con una gran belleza tanto morfológica de líneas armónicas como por su pelo, alazanes cuatralbos caretos

Orígenes doma (elite)

Alzada; 179cm.

Se ofrece sementales para cubriciones 

Santano 
Alazano cuatralbo careto de 1.80cm 
con un físico y carácter inmejorable.
Semental hannoveriano muy contrastado con muchísimos hijos compitiendo en diferentes disciplinas 
Doma vaquera y doma clásica, 
Especial el Carácter que trasmite 

Santano JB 
Alazano cuatralbo careto 
con 3 años mide 1.74cm un físico muy potente mas corto que el padre, grupa mas caida, espaldas potentes, y uno movimientos muy buenos para la doma clásica 
potro de 3 años ya con sus primeros hijos pintando muy bien 
Alazano cuatralbo careto 

Sudan JB 
Alazano Cuatralbo Careto sabino.
de tan solo dos años que empezaremos a cubrir con el 
altura 1.60
Cruce para vaquera madre de pra con Hannoveriano mas armónico y pequeño para los amantes de la vaquera 
Alazano Cuatralbo Careto 

Soñado JB 
Potro nuevo 
Alazano cuatralbo, careto, Grupa nevada, que se incorpora a la parada para marzo 2023
hijo de Santano con un físico y movimiento de los especiales 
una capa única grupa nevada cuatralbo careto 
Con un físico muy potente 

Www.javierbolao.es 

Padre: Sancisco x Sandro Hit x Rohdiamant

Madre: orígenes Donnerhall
Dieser Text wurde automatisch übersetzt.
Ogier meckelburg importowany z Niemiec

sklasyfikowany jako elitarny ogierek.

Ze wspaniałym potomstwem we wszystkich dyscyplinach linie ujeżdżeniowe, kowbojskie linie ujeżdżenia z klaczami krzyżowymi i linie skoków.

Bardzo kontrastujące produkty, które wyróżniają się w 1 miejscu swoim bezkonkurencyjnym charakterem pozostawiając jeźdźcowi ściśnięcie ich do maksimum. Potem wielka budowa ciała, potężna, aby móc wytrzymać pracę wysokiej konkurencji, i zwijanie loków z wielkim morfologicznym pięknem linii harmonicznych i przez włosy, alazanes cuatralbos caretos

Pochodzenie ujeżdżenia (elitarne)

Elewacja; 179cm.

Ogiery są oferowane do pokryć 

Santano • 
Alazano cuatralbo careto 1.80cm 
o bezkonkurencyjnej budowie ciała i charakterze.
Hanowerski ogier bardzo kontrastuje z wieloma dziećmi rywalizującymi w różnych dyscyplinach 
Kowbojskie ujeżdżenie i ujeżdżenie, 
Znak specjalny, który przekazuje 

Santano JB 
Alazano cuatralbo careto 
z 3 latami mierzy 1,74 cm bardzo potężną sylwetkę krótszą od ojca, zad bardziej upadły, potężne plecy i jeden bardzo dobry ruch do ujeżdżenia 
3-letni źrebak już z pierwszymi dziećmi maluje bardzo dobrze 
Alazano cuatralbo careto 

Sudan JB 
Alazano Cuatralbo Careto sabino.
tylko dwóch lat, które zaczniemy pokrywać z 
wysokość 1.60
Przejście dla kowbojki matki pra z hanowerskim bardziej harmonijne i małe dla miłośników kowbojki 
Alazano Cuatralbo Careto 

Wymarzony JB 
Nowe źrebię 
Alazano cuatralbo, careto, Grupa nevada, która dołącza do przystanku na marzec 2023
syn Santano o budowie ciała i ruchu specjalnych 
jednowarstwowy śnieżny zad quadroud careto 
Z bardzo potężną sylwetką 

Www.javierbolao.es 

Ojciec: Sancisco x Sandro Hit x Rohdiamant

Matka: Pochodzenie Donnerhall

Dokumente

Abstammung

Standort

37006 Salamanca
Spanien


Anbieter

Basisanbieter
E
37006 Salamanaca
Spanien

Weitere Informationen

www.javierbolao.com

Kontakt zum Anbieter aufnehmen

* Diese Felder müssen ausgefüllt werden


Nachricht senden

Weitere Inserate des Anbieters

Senden via
9 n r
Basisanbieter
E
37006 Salamanaca
Spanien
i